Programma's

Economische zaken

Dit programma richt zich op het versterken van het regionaal welvaartsniveau in het algemeen en dat van Best in het bijzonder. Dit doen we door het ondernemersklimaat te verbeteren en een evenwichtige economische structuur na te streven. Voor bestaande en nieuwe bedrijven, lokaal en regionaal. Belangrijke doelstellingen daarbij zijn:

  1. Behouden/verbeteren van de werkgelegenheidsfunctie, inclusief de duurzame economische vitaliteit van het buitengebied.
  2. Het toekomstbestendig maken van de winkel- en voorzieningenstructuur. Voor een aantal winkellocaties betekent dit een overgang 'van een centrum voor boodschappen' naar een 'centrum voor winkelen en verblijf'. Winkels, woningen, horeca, baliefuncties, weekmarkt en ateliers zorgen samen voor een complete leefomgeving. Evenementen kunnen dit versterken.
  3. Zuidoost-Brabant doorontwikkelen tot een technologische en economische topregio van wereldformaat.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en een circulaire economie zijn belangrijke uitgangspunten, waarbij producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.

Rol van de gemeente
De rol van de gemeente in het programma economische zaken is vooral ondersteunend. Het bedrijfsleven trekt de kar van de economie, waarbij we de randvoorwaarden scheppoen in de vorm van een goed vestigingsklimaat. Soms vragen die randvoorwaarden om een meewerkende rol van de ons. Zo werken wij bijvoorbeeld via Brainport actief mee met initiatieven van bedrijfsleven en onderwijssector. Ook overleggen we actief met de ondernemers op de bedrijventerreinen. Ook met betrekking tot het centrummanagement werken we soms meer mee dan dat we ondersteunen.

Participatie
In het verlengde van de rol van de gemeente ligt de verantwoordelijkheid voor ontwikkelingen én voor de omgevingsdialoog vaak bij het bedrijfsleven. Voor zover er sprake is van gemeentelijke regelgeving of besluitvorming organiseren we inwonersparticipatie of meedenken door ondernemers of het bedrijfsleven.

Lasten, baten en saldo

Lasten

995.688

1,0 %

Baten

1.056.000

1,1 %

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 12:38:31 met de export van 06/08/2022 12:26:47