Programma's

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Naast de programma’s bevat de begroting het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en een bedrag voor onverwachte uitgaven. In 2021 stapten we over naar een administratieve inrichting op basis van taakvelden. Dit betekent dat alle mutaties in de reserves in dit programma staan en niet meer apart in ieder afzonderlijk programma. Dit verklaart de grote afwijking bij de baten in dit programma ten opzichte van 2020.

De algemene dekkingsmiddelen zijn niet als baten in de diverse programma’s opgenomen. Het overzicht is geen programma, maar is bedoeld als informatiebron voor de gemeenteraad en Provinciale Staten.  De informatie omvat de lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is, de algemene uitkeringen, het dividend, het saldo van de financieringsfunctie (renteresultaat), de overige algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onverwachte uitgaven.

Lasten, baten en saldo

Lasten

15.002.264

15,1 %

Baten

69.474.303

69,8 %

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 12:38:31 met de export van 06/08/2022 12:26:47