Jaarrekening

Mutaties in de reserves

GERAAMDE RESULTAAT EN MUTATIES IN DE RESERVES 

- = batig

2021

2021

2021

Omschrijving

Progr.

Nummer

gewijzigde 

realisatie

afwijking

reserve

begroting

Totaal saldo van baten en lasten

 6.219.783

 2.688.115

 3.531.668

Bijdragen uit reserves - incidenteel

Taakveld 0.3

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

4

R004

- Afwaardering ivm minnelijke schikking (W09/2021)

-3.450.000

0

-3.450.000

-3.450.000

0

-3.450.000

Taakveld 0.4

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

R004

- Onderzoek huisvesting (W01/2021)

12

-150.000

-10.733

-139.267

- Archief op orde (W02/2021)

12

-58.000

0

-58.000

- Kosten organisatieontwikkeling (W02/20)

12

-90.000

-90.000

0

-298.000

-100.733

-197.267

Taakveld 0.10

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

R004

- Storting in de dekkingsreserve MFA Dijkstraten (+W06/2021)

5

-2.528.498

-2.006.727

-521.771

- Storting in dekkingsreserve Slowlane (W06/2021)

3

-1.016.500

-1.016.500

- Storting in de dekkingsreserve openbare ruimte (W06/2021)

3

-100.000

-100.000

- Storting in de dekkingsreserve openbare ruimte (W06/2021)

3

-203.538

-203.538

- Overhevelingen van 2020 naar 2021 (W02/2021)

11

-1.838.610

-1.838.610

0

- Overhevelingen van 2020 naar 2021, jaarrek (W06/2021)

11

-1.176.197

-1.176.197

0

- Storting in risicoreserve grondexploitaties

11

-893.874

893.874

Bijdrage uit de reserve wegbeheer, stort DR (W06/2021)

3

R222

-1.870.309

-1.870.309

Bijdrage uit reserve buitensport, stort DR Naast. (W06/2021)

6

R220

-281.800

-281.800

Bijdrage uit reserve buitensport, stort DR Leemk. (W06/2021)

6

R220

-638.800

-638.800

-9.654.252

-5.915.408

-3.738.844

Taakveld 21

Bijdragen uit de reserve wegbeheer:

R222

- Storting in DR wegbeheer (+ W10/2021)

3

-6.542.537

-3.776.149

-2.766.388

-6.542.537

-3.776.149

-2.766.388

Taakveld 52

Bijdrage uit reserve buitensportacommodaties (+ W10/2021)

6

R220

-2.015.000

-489.375

-1.525.625

-2.015.000

-489.375

-1.525.625

Taakveld 53

Bijdrage uit de algemene culturele reserve:

R201

-  2e fase beeldende kunst (W07/2021)

6

-43.000

-43.000

0

-43.000

-43.000

0

Taakveld 57

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

R004

- Groenprojecten landschapsontw.plan (W02+W10/2021)

apart nr.

-5.000

0

-5.000

Bijdrage uit de reserve vervanging groen (+ W10/2021)

zie stort.

R224

-428.400

-102.543

-325.857

-433.400

-102.543

-330.857

Taakveld 61

Bijdrage uit vrije algemene reserve - aanv. RSD (W01/2021)

7

R004

-753.000

-753.000

0

Bijdrage uit reserve sociaal domein:

R209

- A3 kaderbr 2021 pakket diensten ouderen (W01/2021)

7

-20.000

-20.000

0

-773.000

-773.000

0

Taakveld 63

Bijdrage uit reserve sociaal domein:

R209

- Klantmanager incl de Toegang (kaderbrief 2021)

7

-80.000

-80.000

0

-80.000

-80.000

0

Taakveld 65

Bijdrage uit reserve sociaal domein:

R209

- Overhevelingen van 2020 naar 2021, jaarrek (W06/2021)

7

-60.000

-54.458

-5.542

- Transformatie Sociaal Domein (kaderbrief 2021)     = P249

7

-150.000

0

-150.000

-210.000

-54.458

-155.542

Taakveld 66

Bijdrage uit reserve sociaal domein:

R209

- Klantmanager WMO (kaderbrief 2021)

7

-60.000

-60.000

0

-60.000

-60.000

0

Taakveld 81

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

R004

- Implementatie omgevingswet/Omgevingswet (+W12/2021)

10

-120.000

-120.000

0

- Omgevingsplan/bestemmingsplannen (kaderbrief 2021)

10

-50.000

-50.000

0

-170.000

-170.000

0

Taakveld 82

Bijdrage uit de risicoreserve grondexploitaties:

R226

- Bijdrage nadelig saldo grondexploitatie

10

-408.178

-3.240.177

2.831.999

-408.178

-3.240.177

2.831.999

Taakveld 83

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

R004

- Handhavingscapaciteit 2021 (W01/2021 + W12/2021)

10

-415.000

-376.123

-38.877

- Woningbouwversnelling (kaderbrief 2021) (+ W12/2021)

10

-150.000

-29.708

-120.292

-565.000

-405.831

-159.169

Totaal bjdragen uit reserves - incidenteel

-24.702.367

-15.210.674

-9.491.693

Bijdragen uit reserves - structureel

Taakveld 0.3

Dekkingsres. molen Heilig Hartstraat 1a

4

R314

-5.994

-5.994

0

Dekkingsres. restauratie molen 

4

R344

-7.612

-7.612

0

Dekkingsres. H.Hartstraat 1

4

R350

-2.604

-2.604

0

Dekkingsres. Kon Emmalaan 25

4

R320

-4.197

-4.197

0

-20.407

-20.407

0

Taakveld 0.4

Bijdrage uit reserve gevolgen reorganisatie:

R211

- Kosten garantiesalarissen

12

-46.453

-46.453

0

Dekkingsreserve gemeentehuis

12

R302

-12.709

-12.710

1

Dekkingsres. Verbouwing gemeentehuis

12

R315

-16.036

-16.036

0

Dekkingsres. Klimaatbeheersing 2e verd.gemeentehuis

12

R325

-3.263

-3.263

0

Dekkingsreserve bouw nieuwe werf

12

R304

-29.813

-29.813

0

Bijdrage uit egalisatiereserve ICT:

R219

- Kosten automatisering     

12

-857.551

-648.811

-208.740

-965.825

-757.086

-208.739

Taakveld 0.5

Bijdrage uit de reserve buitensportaccommodaties:

- Rente geldlening Best Vooruit

11

R220

-8.743

-8.743

0

- Aflossing geldlening Best Vooruit

11

R220

-3.195

-3.195

0

-11.938

-11.938

0

Taakveld 11

Dekkingsreserve bouw brandweerkazerne

2

R303

-12.685

-12.685

0

-12.685

-12.685

0

Taakveld 21

Dekkingsreserve Slowlane

3

R351

-25.413

-25.413

Dekkingsreserve openbare ruimte

3

R352

-25.716

-12.262

-13.454

Dekkingsreserve wegbeheer

3

R355

-240.039

-112.960

-127.079

-291.168

-125.222

-165.946

Taakveld 22

Dekkingsreserve ondergrondse parkeergarage

3

R306

-31.805

-31.805

0

-31.805

-31.805

0

Taakveld 42

Basisscholen, betreft een bijdrage uit:

Dekkingsres. nieuwbouw Antoniusschool, Paardenhei 7

5

R317

-19.798

-19.798

0

Dekkingsres. bouwkosten De Klimboom, Paardenhei 1

5

R318

-21.085

-21.085

0

Dekkingsres. uitbreiding Klimboom, Paardenhei 1

5

R319

-5.121

-5.121

0

Dekkingsres. 16 klassige Antoniusschool, Vlinderhei 14

5

R334

-55.219

-55.219

0

Dekkingsres. Brede 16-klassige school, MFA Dijkstraten

5

R339

0

0

0

Dekkingsres. Brede school Hoge Akker, Zwijssenstr. 85

5

R347

-11.858

-11.858

0

Voortgezet onderwijs, betreft een bijdrage uit:

Dekkingsres. uitbr./inrichting Heerbeeckcollege

5

R321

-29.495

-29.495

0

Dekkingsres. aank. verb. W. de Zwijgerweg 148

5

R323

-31.045

-31.045

0

Dekkingsres. uitbreiding Heerbeeck 220 leerl. + 237 leerl.

5

R337

-57.481

-57.481

0

Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 229 leerl.

5

R338

-4.637

-4.637

0

Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 111 leerl.

5

R343

-2.248

-2.248

0

-237.987

-237.987

0

Taakveld 43

Dekkingsres. peuterspeelzaal Vlinderhei 12

5

R313

-7.161

-7.161

0

Dekkingsres. peuterspeelzaal 't Hummeltje, Verleunstr 29

5

R327

-6.358

-6.358

0

Dekkingsres. brede school Hoge Akker, Zwijssentstr. 85 pspz

5

R348

-1.656

-1.656

0

-15.175

-15.175

0

Taakveld 52

Dekkingsres. kunstgrasveld Wilhelminaboys

6

R332

-22.426

-22.426

0

Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit

6

R340

-106.944

-106.944

0

Dekkingsres. Sportpark Naastenbest

6

R356

0

0

Dekkingsres. Herin. Sportpark Leemkuilen

6

R305

-31.132

-31.132

0

Dekkingsres. kunstgrasveld MHCB

6

R331

-10.338

-10.338

0

Dekkingsres. kunstgrasvelden Best Vooruit

6

R333

-44.143

-44.143

0

Dekkingsres. Sportpark Leemkuilen

6

R357

-5.105

-5.105

0

Dekkingsres. bouw gymzaal Heivelden, Rendierhei 10

6

R322

-12.295

-12.295

0

Dekkingsres. fietsenstalling 2e sporthal

6

R342

-3.286

-3.286

0

Dekkingsres. bouw tweede sporthal

6

R336

-147.205

-147.205

0

Dekkingsres. overdekt zwembad, J van Wassenaarstr. 70

6

R310

-2.269

-2.269

0

-385.143

-385.143

0

Taakveld 56

Dekkingsres. Dependance bibliotheek Heerbeeck

6

R346

-7.917

-7.917

0

-7.917

-7.917

0

Taakveld 57

Dekkingsreserve vervanging groen

3

R358

-39.618

-27.677

-11.941

Bijdrage uit reserve speelelementen:

6

R223

-33.739

-110.488

76.749

-73.357

-138.165

64.808

Taakveld 61

Dekkingsres. brede school Hoge Akker kinderopvang

5

R349

-4.923

-4.923

0

Dekkingsres. buurtvoorz. Vlinderhei 16

7

R335

-3.834

-3.834

0

-8.757

-8.757

0

Taakveld 62

Dekkingsres. Bestwijzer, Nazarethstraat 173

7

R330

-41.441

-40.372

-1.069

Dekkingsres. Verbouwing Bestwijzer

7

R341

-36.116

-36.116

0

-77.557

-76.488

-1.069

Taakveld 73

Bijdrage uit dekkingsreserve afvalverwijdering

9

R353

-8.000

0

-8.000

-8.000

0

-8.000

Bijdragen uit reserves - structureel

-2.147.721

-1.828.776

-318.945

Totaal bijdragen uit reserves

-26.850.088

-17.039.450

-9.810.638

Stortingen in reserves - incidenteel

Taakveld 0.10

Dekkingsreserve MFA Dijkstraten (+W06/2021)

5

R339

2.528.498

2.006.727

521.771

Dekkingsreserve Slowlane, onttr uit VAR (W06/2021)

3

R351

1.016.500

0

1.016.500

Dekkingsreserve OR, zinkpalen, onttr uit VAR (W06/2021)

3

R353

100.000

0

100.000

Dekkingsreserve OR, rec. Naastenb, onttr uit VAR (W06/2021)

3

R353

203.538

0

203.538

Dekkingsreserve wegbeheer, onttr res wegbeh (W06/2021)

3

R355

1.870.309

0

1.870.309

Dekkingsreserve sportpark Naastenbest (W06/2021)

6

R356

281.800

0

281.800

Dekkingsreserve sportpark Leemkuilen (W06/2021)

6

R357

638.800

0

638.800

Storting in risicoreserve grondexploitaties (tlv VAR)

11

R226

893.874

-893.874

6.639.445

2.900.601

3.738.844

Taakveld 21

Storting in reserve wegbeheer:

R222

- Bijdrage gem. Eindhoven, overname Beatrixbrug

3

0

105.000

-105.000

Storting in dekkingsreserve wegbeheer (+ W10/2021)

3

R355

6.538.332

3.776.149

2.762.183

6.538.332

3.881.149

2.657.183

Taakveld 52

Dekkingsreserve sportpark Naastenbest (+ W10/2021)

6

R356

547.200

148.552

398.648

Dekkingsreserve sportpark De Leemkuilen (+ W10/2021)

6

R357

1.467.800

340.824

1.126.976

2.015.000

489.375

1.525.625

Taakveld 57

Dekkingsreserve vervanging groen (+ W10/2021)

3

R358

428.400

102.543

325.857

428.400

102.543

325.857

Taakveld 61

Storting in reserve sociaal domein - uit VAR (W01/2021)

7

R209

753.000

753.000

0

753.000

753.000

0

Taakveld 73

Storting in egalisatiereserve afvalverwijdering

9

R101

0

75.000

-75.000

0

75.000

-75.000

Taakveld 82

Storting in risicoreserve grondexploitaties:

R226

- Actualisering grondexploitaties (W05/2021)

10

10.283

10.283

10.283

0

10.283

Totaal stortingen in reserves - incidenteel

16.384.460

8.201.668

8.182.792

Stortingen in reserves - structureel

Taakveld 0.4

Storting in egalisatiereserve ICT:

R219

- Storting tlv exploitatie

12

504.548

504.548

0

504.548

504.548

0

Taakveld 0.5

Storting in vrije algemene reserve:

R004

- Risicovergoeding verstrekte geldlening

11

2.863

2.863

0

2.863

2.863

0

Taakveld 21

Storting in reserve wegbeheer:

R222

- Storting tlv exploitatie

3

488.530

488.530

0

488.530

488.530

0

Taakveld 52

Storting in reserve buitensportaccommodaties

6

R220

154.534

154.534

0

154.534

154.534

0

Taakveld 53

Storting in de Algemene Culturele reserve  (W12/2021)

6

R201

10.000

10.000

0

10.000

10.000

0

Taakveld 57

Storting in reserve vervanging groen

3

R224

103.023

103.023

0

Storting in reserve speelelementen

6

R223

34.893

34.893

0

137.916

137.916

0

Totaal stortingen in reserves - structureel

1.298.391

1.298.391

0

Totaal stortingen in reserves

17.682.851

9.500.059

8.182.792

Totaal mutaties reserves

-9.167.237

-7.539.391

-1.627.846

Geraamde resultaat

-2.947.454

-4.851.276

1.903.822

 

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 12:38:31 met de export van 06/08/2022 12:26:47