Paragrafen

Paragraaf Subsidies

Grondslag

Naam van gesubsidieerden

Subsidieparagraaf Begroting 2021

Werkelijk 2021

Subsidies

Subsidie buurtbudget

Diverse initiatieven buurtbudget 2021

61.300

20.381

Subsidie Makersregeling (project productieve natuur) 2020/2021

150.000

-

Subsidie instandhouding monumenten

10.500

-

Subsidie erfgoed

7.400

8.669

Dye van Best

3.600

SKV

1.585

Stg. Klompenrit

1.884

Kids@theirBest

1.600

Subsidie jeugdleden sport

-

53.501

Voetbalvereniging Wilhelminaboys

5.996

Voetbalvereniging Best Vooruit

5.996

Brabantse Dolfijnen

25.148

Mixed Hockeyclub Best

6.502

VVC Volleybal

1.948

Atletiekvereniging Generaal Michaelis

1.164

Reddingsbrigade Best

1.164

Tennisvereniging Smashing '89

1.379

Tennisvereniging LTVB

304

Badmintonclub Alouette 

911

Korfbalvereniging DKB 

822

Hanbalvereniging Aristos 

1.594

Schaakvereniging Best Moves 

253

Duikteam Best

321

Subsidie centrummanagement 2021/2022

Subsidie Centrummanagement 2021

66.400

32.500

Subsidie duurzame initiatieven

10.000

-

Subsidie amateurkunsten

63.700

62.547

Lokale Omroep Best

17.860

Backyard Bigband

550

Dorpsplein evenementen

6.750

Symfonie Orkest - Inclusief terugbetaling 2020

3.014

Stg. Ons Eygen Landt

7.500

Spirit in Concert - Inclusief terugbetaling 2020

1.133

Senioren Kapel Best - Inclusief terugbetaling 2020

225

Stg. Sinterbest

4.500

Harmonie st. Caecilia

10.250

Toneelvereniging de Narrekap

4.500

Fotogroep Best

533

Gemengd Koor Best

2.932

Irish Events

2.800

Subsidie maatschappelijke evenementen

32.100

23.285

Oranjevereniging

6.000

Stg. Cultuurpassie

7.500

Comité Herdenkingen Best - Inclusief terugbetaling 2020

2.750

Carnavalfederatie

7.035

Subsidie muziek-, dans- en dramaonderwijs 2020/2021

335.400

256.537

Cultuurspoor

108.106

Key4Music

60.718

Dans-a-lon - Terugbetaling 2020

-2.920

Subsidie Cultuureducatie 2021/2022

Subsidie ten goede van de doelgroep van 6 tot 18 jarige inwoners

90.632

Nadere regeling subsidieverstrekking peuterarrangementen

120.000

348.929

Korein

161.108

Bambino

20.129

Partou

55.099

Basisschool Immanuel

1.786

Little People

110.807

Subsidie voor leden van een scoutingvereniging

-

7.050

Scouting Frama

2.490

Scouting Oud Best

4.560

Subsidie zelfredzaamheid, participatie en mantelzorgondersteuning

173.300

164.481

Stg. Samen Sterk

2.235

LEV Mantelzorgcompliment

20.305

Diverse mantelzorgcomplimenten

43.500

Stg. Seniorweb Best

2.675

Best on Wheels

900

Stg. Wetswinkel Best

3.000

Stg. Zomerkamp Best

2.623

Seniorenraad - Inclusief terugbetaling 2020

8.175

KBO Afdeling Best

5.595

PVGE Afdeling Best

5.000

Stg. Campus Vitaal

11.293

Alzheimer Nederland

9.515

Bijna ThuishuisVlinder

5.387

Vrijwilligers Thuiszorg

4.000

Algemene Hulpdienst

4.100

Samenspraak Best

2.300

Gehandicapten Platform

3.700

Stg. Avondje uit

5.000

Stg. Carrousel

10.468

Zelfhulpnetwerk

14.710

Subsidie AED's 2021/2022

Stg. Hartslag Best

20.300

10.150

Subsidies die verleend worden op basis van artikel 4:23 lid 3 onder c van de Awb

De Lumens Groep (OTB) - Inclusief terugbetaling 2020

579.500

577.670

Combinatie Jeugdzorg (OTB) - Inclusief terugbetaling 2020

141.300

170.498

Novadic Kentron (OTB) - Inclusief terugbetaling 2020

55.900

50.293

MEE Zuid-Oost Brabant (OTB) - Inclusief aanvulling 2019

325.900

325.928

Stichting Zuidzorg (OTB) - Inclusief aanvulling 2020

49.500

54.908

De Lumens Groep - preventief jeugdbeleid (inclusief onderaannemers)

679.300

757.926

De Lumens Groep - volwassenen, o.a. maatschappelijk werk, schuldhulpverlening 

460.300

503.883

LEV Best

647.000

610.883

GGD - deelname jeugdverpleegkundige - Inclusief terugbetaling 2020

10.600

-7.665

GGZE - collectieve preventie, cliëntondersteuning en inloopfunctie

119.800

115.831

Stg Slachtofferhulp Nederland regio Brabant Noord en Zuid-Oost

6.800

-

MEE Zuid-Oost Brabant - cliëntondersteuning

150.900

158.886

Voedselbank Best

8.900

8.932

Stichting Leergeld

110.000

110.000

Stichting Cultuurspoor Best 

573.200

562.564

Stichting CultuurSpoor Best - cursusaanbod welzijn

55.400

55.416

Stichting schoolsport Best

1.700

-

Schoolsportolympiade

5.100

-

Buurtbusvereniging Boskant-Olland-Liempde

600

600

Buurtbusvereniging Nuenen-Best

600

600

Buurthuis Vlinderhei

14.500

14.490

IVN

500

450

Overige subsidies

Subsidie Regeling Reductie Energieverbruik woningen

Regionaal Energieloket

147.000

Subsidie Sportakkoord

Diverse maatschappelijke organisaties en sportverenigingen

27.463

Goede Doelen Week Best

4.000

Covid-19 subsidies gefinancierd middels algemene uitkering

LEV Groep

27.900

Stg. Vlinderhei

2.966

Prinsenhof

26.308

Dorpsplein evenementen

508

In2Dance Best

4.123

De Spetters

4.243

Duikteam Best

2.710

Bestse Reddingsbrigade

2.484

Stg. Best Gezellig

3.062

Circus Jongleers

2.549

Brabantse Dolfijnen

30.306

Stg. Muzikale oktober

1.899

Stg. Zomerkamp Best

927

Totaal

Totaal

5.047.700

5.348.570

Definitieve vaststelling van de subsidieverstrekking 2021 vindt in het 3e kwartaal 2022 plaats.

Subsidie MDO wordt beschikt op basis van een schooljaar de opgenomen bedragen hebben betrekking op het jaar 2021.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 12:38:31 met de export van 06/08/2022 12:26:47