Jaarrekening

Wet normering topinkomens

Wet normering topinkomens

WNT-verantwoording 2021 Gemeente Best

De WNT is van toepassing op Gemeente Best. Het voor Gemeente Best toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000 algemeen bezoldigingsmaximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt 3

 

Gegevens 2021

bedragen x € 1

M. Mesdag

N. van Hooy

Functiegegevens 5

griffier

interim gemeentesecretaris

Aanvang6 en einde functievervulling in 2021

0101-3112

1603-3112

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7  

1

1

Dienstbetrekking?

ja

nee

Bezoldiging 9

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

84.163

166.627

Beloningen betaalbaar op termijn

15.474

0

Subtotaal

99.637

166.627

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10

209.000

166.627

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag11

0

0

Bezoldiging

99.637

166.627

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan12

N.v.t. 

N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling13

N.v.t. 

N.v.t. 

Gegevens 2020

bedragen x € 1

M. Baijens

M. Mesdag

C. Noordman

Functiegegevens 5

griffier

griffier

gemeentesecretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2020

0101-3105

0101-3112

0101-1207

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7 

1

1

1

Dienstbetrekking?8

ja

ja

ja

Bezoldiging 9

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

31.200

80.614

62.721

Beloningen betaalbaar op termijn

6.429

13.319

11.060

Subtotaal

37.629

93.933

73.781

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10

83.475

201.000

106.541

Bezoldiging

37.629

93.933

73.781

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 121

Gegevens 2021

bedragen x € 1

N. van Hooy

Functiegegevens 3

interim gemeentesecretaris

Kalenderjaar

2021

2020

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)

0101-1503

1603-3112

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

2

10

Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar6

313

1328

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar7 

€ 199

€ 193

Maxima op basis van de normbedragen per maand

42.000

242.000

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

284.000

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?10 

ja

Bezoldiging in de betreffende periode

46.950

199.200

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 11 

246.150

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag12

nvt

Bezoldiging

246.150

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan13

nvt

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling14

nvt

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 12:38:31 met de export van 06/08/2022 12:26:47