Programma's

Integrale veiligheid

Dit programma gaat met name over integraal veiligheidsbeleid. Een onderwerp waarin gemeente, politie, brandweer, GGD, justitie, belastingdienst en inwoners ieder hun eigen rol hebben. De gemeente is regievoerder. Zij werkt nadrukkelijk samen met alle partners aan een veilige woon- en leefomgeving voor iedereen die woont, werkt en verblijft in Best. Het versterken van de verbinding tussen veiligheid en zorg wordt steeds belangrijker, zeker gelet op de voortdurende ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Dit programma voorziet ook in externe veiligheidszaken, evenementenbeleid, rampenbestrijding en de uitvoering van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en verschillende bijzondere wetten zoals de Drank- en Horecawet.

Rol van de gemeente
De belangrijkste rol die de gemeente heeft in veiligheid en openbare orde is de regisserende rol. Een voorbeeld hiervan is het opstellen van het Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2019-2022 (IVP) en het toezien op een professionele uitvoering van de door de raad vastgestelde prioriteiten door alle betrokken veiligheidspartners.
Veel activiteiten in dit programma vallen daarnaast onder de uitvoerende rol. Er is bijvoorbeeld een integraal wijkteam opgericht en actief in de wijken Wilhelminadorp en Kantonnier. De gestelde prioriteiten voeren we uit volgens het IVP 2019-2022, het IVP uitvoeringsplan 2021-2022 en het beleidsplan op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Ook is er sprake van een dienstverlenende rol, bijvoorbeeld bij de vergunningverlening bij evenementen.

Participatie
Waar mogelijk betrekken we inwoners bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid en het meebeslissen ervan om tot oplossing van problemen te komen. De focus ligt op verbetering van de wijkgerichte aanpak in samenwerking met de inwoners. Ook investeren we extra in maatschappelijke participatie en het versterken van de maatschappelijke weerbaarheid. Een voorbeeld hiervan is het betrekken van inwoners bij het signaleren en gezamenlijk aanpakken van ondermijnende criminaliteit. Ondermijnende criminaliteit is misdaad die maatschappelijke structuren of het vertrouwen daarin schaadt. Vaak gaat dit gepaard met geweld, bedreiging en intimidatie met als doel het verdienen van zoveel mogelijk geld. De bedoeling is om de betrokkenheid van inwoners bij dit onderwerp zo laagdrempelig en veilig mogelijk te organiseren en uit te voeren. Ondermijnende criminaliteit is vaak diep geworteld, maar ook minder zichtbaar binnen onze samenleving. In bepaalde gevallen wordt het min of meer oogluikend toegestaan. Inwoners zijn niet bereid dit te melden of durven het niet te melden. Een versterking van de communicatie met onze inwoners, het zijn van een sterke betrouwbare overheid en dit ook laten zien, moet de bereidheid om samen mee aan te pakken verbeteren.

Lasten, baten en saldo

Lasten

2.955.438

3,0 %

Baten

281.624

0,3 %

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 12:38:31 met de export van 06/08/2022 12:26:47