Programma's

Onderwijs

Dit programma bestaat uit het zorgen dat jongeren zich goed voorbereiden op participatie in de samenleving. Maar ook dat kinderen met zo min mogelijk ontwikkelachterstand starten in groep 3 van de basisschool en een goede spreiding van scholen over de verschillende wijken in Best.

Rol van de gemeente
De gemeente heeft meerdere rollen binnen het programma Onderwijs: regisserend en/of meewerkend als het gaat om het monitoren van vastgesteld beleid dat partners uitvoeren, zoals bij de uitvoering van passend onderwijs of onderwijshuisvesting. De ondersteunende rol is zichtbaar bij het stimuleren en faciliteren van initiatieven uit de samenleving. Bijvoorbeeld de organisatie van de interne zorgstructuur binnen het primair onderwijs.

Brainport
De Brainportregio werkt aan het verder realiseren van internationaal georiënteerd onderwijs. Alle scholen in de gemeente komen in aanmerking voor een bijdrage voor deskundigheidsbevordering van leraren. Deze bijdrage kan ingezet worden op het gebied van taalvaardigheid, wereldburgerschap, interculturele communicatie en interculturele samenwerkingsvaardigheden. Het bedrag wordt betaald uit de Regiodeal middelen.

Participatie
Bij initiatieven door inwoners of bedrijven verstrekken we informatie en/of denkt mee als de initiatiefnemer dat wenst (overheidsparticipatie bij bewonersinitiatieven). Bij beleidsontwikkeling, nieuwe regelgeving of uitvoering organiseren we participatie (bewonersparticipatie bij overheidsinitiatieven).

Lasten, baten en saldo

Lasten

1.368.543

1,4 %

Baten

866.687

0,9 %

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 12:38:31 met de export van 06/08/2022 12:26:47