Jaarrekening

Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten

Programma's /

Totaal saldo van baten en lasten

resultaatgebieden

Realisatie 

Begroting

Realisatie

Verschil 

2020

2021

2021

2021

1 - Algemeen bestuur

Lasten

2.716.000

3.139.000

3.102.000

37.000

Baten

-615.000

-605.000

-626.000

21.000

Saldo

2.101.000

2.534.000

2.476.000

58.000

2 - Integrale veiligheid

Lasten

2.729.000

3.027.000

2.955.000

72.000

Baten

-245.000

-324.000

-282.000

-42.000

Saldo

2.484.000

2.703.000

2.673.000

30.000

3 - Verkeer en openbare ruimte

Lasten

4.789.000

4.089.000

4.488.000

-399.000

Baten

-444.000

-508.000

-576.000

68.000

Saldo

4.345.000

3.581.000

3.912.000

-331.000

4 - Economische zaken

Lasten

907.000

4.306.000

996.000

3.310.000

Baten

-401.000

-447.000

-1.056.000

609.000

Saldo

506.000

3.859.000

-60.000

3.919.000

5 - Onderwijs

Lasten

1.462.000

1.674.000

1.369.000

305.000

Baten

-679.000

-861.000

-867.000

6.000

Saldo

783.000

813.000

502.000

311.000

6 - Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd

Lasten

4.150.000

5.967.000

5.024.000

943.000

Baten

-912.000

-1.260.000

-1.237.000

-23.000

Saldo

3.238.000

4.707.000

3.787.000

920.000

7 - Sociaal Domein

Lasten

34.106.000

35.477.000

33.962.000

1.515.000

Baten

-9.253.000

-8.172.000

-7.655.000

-517.000

Saldo

24.853.000

27.305.000

26.307.000

998.000

9 - Milieu

Lasten

6.842.000

6.862.000

7.152.000

-290.000

Baten

-6.315.000

-7.023.000

-7.005.000

-18.000

Saldo

527.000

-161.000

147.000

-308.000

10 - Ruimte en bouwen

Lasten

15.230.000

19.103.000

15.612.000

3.491.000

Baten

-13.261.000

-16.640.000

-10.597.000

-6.043.000

Saldo

1.969.000

2.463.000

5.015.000

-2.552.000

11 - Algemene dekkingmiddelen en onvoorzien

Lasten

657.000

3.721.000

5.502.000

-1.781.000

Baten

-49.591.000

-51.944.000

-52.435.000

491.000

Saldo

-48.934.000

-48.223.000

-46.933.000

-1.290.000

12 - Overhead

Lasten

9.988.000

9.601.000

9.929.000

-328.000

Baten

-179.000

-18.000

-214.000

196.000

Saldo

9.809.000

9.583.000

9.715.000

-132.000

TOTAAL GENERAAL

Lasten

83.576.000

96.966.000

90.091.000

6.875.000

Baten

-81.895.000

-87.802.000

-82.550.000

-5.252.000

Saldo exclusief reserves

1.681.000

9.164.000

7.541.000

1.623.000

Mutatie reserves

-1.681.000

-9.164.000

-7.541.000

-1.623.000

Saldo

0

0

0

0

 

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 12:38:31 met de export van 06/08/2022 12:26:47