Met dit jaarverslag geven wij u inzicht in onze verrichte activiteiten en of we de gestelde doelen hebben behaald. Deze informatie is op programmaniveau terug te vinden. Ook geven wij u financieel inzicht over het jaar 2021 waarin een resultaat van € 4,9 miljoen is gerealiseerd waarbij een bedrag van € 2,1 miljoen betrekking heeft op middelen die niet zijn besteed in 2021. Deze middelen worden meegenomen naar 2022 om vervolgens uitvoering aan te geven.
Mede door het bijzondere jaar rondom COVID19 zijn wederom veel zaken doorgeschoven naar 2022. Wij attenderen u graag op de speciale 'corona paragraaf  ' in deze jaarstukken.

College van burgemeester en wethouders

Baten Gerealiseerd€ 99.589.910

Een afwijking van € 9.775.124 ten opzichte van de begroting

Lasten Gerealiseerd€ 99.589.910

Een afwijking van € 9.775.124 ten opzichte van de begroting

Gerealiseerd

Afwijking

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 12:38:31 met de export van 06/08/2022 12:26:47