Programma's

Economische zaken

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

Rekening 2020

Vastgestelde Begroting 2021

Gewijzigde Begroting 2021

Rekening 2021

Lasten

886

784

4.306

996

Baten

394

475

447

1.056

Saldo

492

309

3.859

-60

Stortingen in de reserves

Bijdragen uit de reserves

Saldo na bestemming

425

309

3.859

-60

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 ?

In het resultaatgebied Economische zaken zijn de lasten € 3.310.000 lager.
De belangrijkste verschillen:

  • Afwaardering van aangekochte activa. Deze kosten zijn middels een raadsbesluit ten laste van de vrije algemene reserve gebracht (€ 3.450.000 voordelig voor dit programma)
  • Lagere uitgaven voor het centrummanagement doordat het bestuur van het centrummanagement is afgetreden (€ 73.000 voordelig). Dit bedrag wordt voorgesteld om over te hevelen.
  • Hogere uitgaven voor het herstel van straatwerk i.v.m. het leggen van kabels en leidingen. Hiertegenover staan ook hogere opbrengsten waardoor het geen effect heeft op het begrotingssaldo (€ 120.000 nadelig)
  • Hogere uitgaven op afgewikkelde complexen. (€ 89.000 nadelig)

In het resultaatgebied Economische zaken zijn de baten € 609.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:

  • Hogere opbrengsten voor herstelwerkzaamheden van straatwerk i.v.m.. leggen van kabels en leidingen (€ 123.000 voordelig)
  • Verkoop van grond ( € 360.000 voordelig)
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 12:38:31 met de export van 06/08/2022 12:26:47